1. ZMLUVNÝ VZŤAH

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom (prevádzkovateľom portálu www.eatham.sk) EAT HAM PIZZA s.r.o. a objednávateľom vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky alebo odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru uvedeného v objednávke v dohodnutej cene,
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania,
  • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar.

2. PONUKA

Svoju záväznú ponuku dodávateľ aktualizuje na webovej stránke www.eatham.sk. Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.

3. OBJEDNÁVANIE

Objednávku je možné zadať telefonicky na čísle 0948 008 243 alebo elektronicky na vyššie uvedenej webovej stránke počas celej otváracej doby (otváracia doba je uvedená na našom webe). V prípade telefonickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky operátor, v prípade elektronickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky systém zaslaním emailu o akceptácií objednávky zaslaný na e-mailovú adresu zákazníka vyplnenú pri objednávke. Minimálna hodnota objednávky v rámci Banskej Bystrice je od 5,- Eur. Minimálna hodnota objednávky mimo Banskej Bystrice je od 20,- Eur. Ak  je hodnota objednávky menšia systém Vám neumožní objednávku odoslať.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednávka bude doručená zákazníkovi najneskôr do 120 minút v rámci Banskej Bystrici a okolitých obcí od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia. Okolnosťami môžu byť najmä objektívne príčiny ,napr. výpadok prúdu, porucha v kuchyni, dopravná situácia..atď. Vo výnimočných prípadoch ako je napríklad výpadok prúdu, dopravna nehoda a iné, si spoločnosť EAT HAM vyhradzuje právo na zrušenie objednávky a nedodanie tovaru, pričom o tejto skutočnosti informuje zákazníka bez zbytočného odkladu. Ak došlo k zaplateniu tovarov a služieb pred dodaním týchto tovarov a služieb, má zákazník právo na vrátenie ním zaplateného plnenia. Rozvoz sa vykonáva na celom území mesta Banská Bystrica a do obcí, Kynceľova, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Nemce, Priechod. Objednávateľ sa zaväzuje udať k objednávke podstatné náležitosti ako meno a priezvisko, miesto dodania (ulica, číslo domu, PSČ), telefónny kontakt na objednávateľa, v prípade elektronickej objednávky e-mailovú adresu.

Cena za donášku je od 0,49 € v rámci Banskej Bystrice za objednávku. Rozvoz pizze mimo Banskej Bystrice je spoplatnený sumou od 2 € (dvoch eura), pričom minimálna hodnota objednávky je stanovená od 20,00 € (dvadsať eur). V prípade rozvozu ktorý pripadá na dni pracovného pokoja, sviatku alebo víkendu, si spoločnosť EAT HAM vyhradzuje právo na zmenu minimálnej hodnoty objednávky alebo zmenu ceny za dopravu. O tejto skutočnosti informuje zákazníkov prostredníctvom svojho webového sídla a taktiež telefonický, ak je objednávka vykonaná týmto spôsobom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom tovare alebo služieb.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednané jedlo sa platí pri jeho preberaní. Platiť je možné hotovosťou, stravnými lístkami alebo platobnou kartou u kuriéra. Dodanie objednaného jedla je možné donáškou alebo osobným odberom v mieste prevádzky. Platbu kartou pri donáške je nutné ohlásiť vopred telefonicky na čísle 0948 008 243. Stravovacie karty niesú akceptované. Zo stravných lístkov nieje možné vydať. V prípade platby stravnými lístkami, doplatok v hotovosti nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy platenej stravnými lístkami. Pri platbe stravnými lístkami doplatok platobnou kartou nie je možný.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od odoslania objednávkového formulára. Objednávku v tomto okamihu už nie je možné zrušiť zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa),
  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácie sa vybavujú:

  • telefonicky počas otváracích hodín na 0948 008 243,
  • mailom (e-maily zasielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

8. ZÁRUKA

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť alebo či nedošlo k zámene tovaru. Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru:

  • Prostredníctvom rozvozcu EAT HAM PIZZA.

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:

  • Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.
  • Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 7 dní na účet platiteľa.

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ochrane osobných údajov a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.

Dodávateľ nezodpovedá za vady objednávky vzniknuté nespôsobilým technickým vybavením objednávateľa (zastaralý internetový prehliadač – obvykle uvedený na trh 3 roky a viac) pri identifikácii tovaru, služieb, podmienok a akcií.

Záväzným objednaním, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

10. UPOZORNENIE

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v  znení neskorších predpisov, pri objednaní jedla nie je spotrebiteľ / zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre potreby tohto zákona je zmluvou uzavretou na diaľku vyplnená, zaslaná a doručená online objednávka prostredníctvom www.eatham.sk.

11. ZÁVER

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Všetky informácie sú taktiež zverejnené na www.eatham.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.